Požární služby


Nabízím zpracování veškeré dokumentace na úseku požární ochrany.


Co zpracovávám…

  • Dokumentaci o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím.
  • Posouzení požárního nebezpečí
  • Dokumentaci zdolávání požáru.
  • Požární poplachové směrnice.
  • Požární evakuační plán.
  • Požární řády.
  • Dokumentaci o školení.
  • Dokumentaci o kontrolách a revizích prostředků požární ochrany.
  • Dokumentaci o činnosti a akceschopnosti jednotky požární ochrany, popřípadě požární hlídky.


 

Dokumentace požární ochrany

Jsem odborně způsobilou osobou na úseku požární ochrany. Znám problematiku z obou stran - z pohledu zasahujícího hasiče i z pohledu preventisty. Mám praktické zkušenosti s evakuací osob z objektů, ve zpracovávané dokumentaci kladu důraz na její reálnost a použitelnost.
 

Kontaktní informace

E-mail: info@preventista.cz
Tel.: 777 951 651
 
 

tipy: Dárky pro hasiče: specializovaný eshop s dárky pro hasiče a hasičky všech věkových kategorií, Preventista.cz: služby na úseku požární ochrany, efire.cz: eshop nabízející bezpečnostní tabulky a další prostředky pro požární bezpečnost stavebProžívejte slevy naplno s Vykupto.cz