Požární služby


Preventivní požární hlídky a požární dozor

Požární hlídku tvoří osoby vyškolené pro požární zabezpečení konkrétní akce nebo činnosti (např.: dočasné vyřazení EPS, práce s otevřeným ohněm v bezprostřední přítomnosti hořlavých látek, koncert, sportovní akce apod.). Hlavním úkolem hlídky je dohlížet na dodržování protipožárních předpisů a v případě vzniku požáru zajistit evakuaci osob, zajistit opatření k záchraně ohrožených osob, přivolat jednotku požární ochrany a zúčastnit se likvidace požáru.


Požární hlídku zřizují právnické a podnikající fyzické osoby v prostorech s nejméně třemi zaměstnanci, ve kterých provozují činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím a dále v případech, kdy tak stanoví nařízení kraje nebo obecně závazná vyhláška obce (obvykle se nařízení týká akcí s účastí velkého počtu osob). Požární hlídka musí být proškolena před zahájením akce, pokud se jedná o stálou požární hlídku v organizaci, probíhá její příprava jednou ročně.

Co nabízím…

  • Zajištění požárního dozoru na akcích.
  • Proškolení vaší požární hlídky včetně zavedení příslušné dokumentace.
  • Mám velké zkušenosti se skutečnými požáry, hlavní důraz při školení kladu na praktický nácvik v používání hasicích prostředků.

 

Požární hlídky

Pořádáte společenskou (sportovní) akci a potřebujete zajištění požárního dozoru?

Musíte dočasně vyřadit z činnosti požárně bezpečnostní zařízení?

Sváříte?

Zajistím vám požární dozor i více osobami s dlouholetou praxí v oboru a příslušnou odbornou způsobilostí, kteří si budou vědět rady v případě problému.
 

Kontaktní informace

E-mail: info@preventista.cz
Tel.: 777 951 651
 
 

tipy: Dárky pro hasiče: specializovaný eshop s dárky pro hasiče a hasičky všech věkových kategorií, Preventista.cz: služby na úseku požární ochrany, efire.cz: eshop nabízející bezpečnostní tabulky a další prostředky pro požární bezpečnost stavebProžívejte slevy naplno s Vykupto.cz